Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.08.2022

Председател на общински съвет Мария ДимитроваПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Мария Димитрова Димитрова
Висше Лекар по дентална медицина
Клетва 11.11.2019 г.


За контакти:
Тел.: 086/ 821 015
E-mail: obs@silistra.bg

 

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Заместник - председател на общински съвет Димитър Трендафилов Заместник - председател на общински съвет Иванка Ташева Заместник - председател на общински съвет Ивелин Неделчев
Димитър Трендафилов Трендафилов
Висше Технология на машиностроенето
Клетва 11.11.2019 г.
Иванка Господинова Ташева
Висше Социална педагогика
Клетва 11.11.2019 г.
Ивелин Митков Неделчев
Висше
Клетва 11.11.2019 г.