Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Димитър Трендафилов Трендафилов
Висше Технология на машиностроенето
Клетва 10.11.2023 г.


За контакти:
Тел.: 086/ 821 015
E-mail: obs@silistra.bg

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

             

Керанка Вълчева Иванова

Висше - инж. Агроном РЗ
Клетва 10.11.2023 г.

Стоян Станков Узунов

Средно специално - Механизатор в растениевъдството
Клетва 10.11.2023 г.

Теменужка Богданова Бухчева

Висше - доц. д-р по Физика
Клетва 10.11.2023 г.

 

https://www.livechatalternative.com/