Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България.
Разположена е в североизточната част на страната.
На север река Дунав бележи границата с Румъния.
На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.