Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHIE1
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHIH7

Младежки дейности - Образование

Дата на публикуване: 15.05.2021
Последна актуализация: 15.05.2021
Общински план за младежта - 2023 г.
Дата на публикуване: 16.03.2023

Общински план за младежта - 2022 г.
Дата на публикуване: 23.02.2022

Общински план за младежта - 2019 година
Дата на публикуване: 15.05.2021