Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021
Финансов отчет за 2022 г.
Дата на публикуване: 26.05.2023

Финансов отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 10.03.2022

Финансов отчет за 2020 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021

Финансов отчет за 2019 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021

Финансов отчет за 2013 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021

https://www.livechatalternative.com/