Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CI2R4
Z7_PPGAHG800PD7806QEC8F1V3UE5

Бюджет 2023

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024
Приложение № 1
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 2
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 3
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Г
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 4Д
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 5
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 6
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 7B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 8
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 9
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 10Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 11
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 12B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13A
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13Б
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 13B
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 14
Дата на публикуване: 08.09.2023

Приложение № 15
Дата на публикуване: 08.09.2023

https://www.livechatalternative.com/