Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6
Културни институти Читалища Паметници Фестивали Творчески групи

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Най значимото културно събитие на територията на Общината е Празника на Община Силистра, който се организира и провежда под Патронажа на Кмета на 14 септември всяка година.