Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3DC7
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3DA2

Комисия по "Устройство на територията и транспорт"

Дата на публикуване: 06.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022

Председател: 

 Илиана Димитрова Митева

Зам.-председател: 

 Георги Йорданов Спасов
Членове: 1.   Бирол Ерол Мехмед
2.   Валентин Йорданов Перчемлиев
3.   Гален Мирославов Енев
4.   Ганчо Маринов Неделчев
5.   Георги Георгиев Атанасов
6.   Георги Павлов Гайдаров
7.   Димитър Сашев Тодоров
8.   Димитър Трендафилов Трендафилов
9.   Емил Костадинов Иванов
10.   Иванка Господинова Ташева
11.   Стоил Василев Стойчев