Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник на Община Силистра

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2022
Заповед № ЗК-974/ 30.06.2020 г.
Дата на публикуване: 20.05.2022

https://www.livechatalternative.com/