Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Подобряване качеството на атмосферния въздух

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Петрич чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи".