Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Главен архитект на Община Силистра е Марин Неделчев роден на 10.03.1988г.

 

Средното си образование е завършил в Езикова Гимназия  "Пейо Яворов" гр. Силистра.

Висшето си образование завършва във Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".