Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PM35060JMCK872Q83
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Административното обслужване в рамките на Община Силистра се осъществява чрез:

  • Центърът за информация и услуги, находящ се на следния адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, етаж 1-ви.
  • Информационен център "ГРАО", обозначен с указателни табели на български език, находящ се на същия адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, етаж 1-ви.
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.
https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR322Q2
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Административното обслужване в рамките на Община Силистра се осъществява чрез:

  • Центърът за информация и услуги, находящ се на следния адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, етаж 1-ви.
  • Информационен център "ГРАО", обозначен с указателни табели на български език, находящ се на същия адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, етаж 1-ви.
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.
https://www.livechatalternative.com/