Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2022

Община Силистра все още няма Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите, но предстои да бъде изготвен такъв.

https://www.livechatalternative.com/