Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2190
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Служители:

  • Даниела Йорданова - гл. експерт "Организиране и работа на Общински съвет - Силистра"
  • Грета Йорданова - мл. експерт "Организиране и работа на Общински съвет - Силистра"
  • Вилияна Нончева – ст. специалист „Организиране и работа на Общински съвет - Силистра"

Юрисконсулт: Марияна Чобанова

Хигиенист: Марияна Димитрова

Връзка с нас:

https://www.livechatalternative.com/