Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия по "Бюджет и финанси"

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 07.01.2022
Председател:  Денка Димитрова Михайлова
Зам.- председател:

 Хасан Яшар Алегбер

Членове: 1.  Ганчо Маринов Неделчев
2.  Георги Павлов Гайдаров
3.  Денислав Пламенов Димитров
4.  Димитър Сашев Тодоров
5.  Димитър Трендафилов Трендафилов
6.  Добринка Великова Кирчева
7.  Елица Йорданова Тодорова
8.  Константин Стоилов Христов
9.  Пейчо Стефанов Пейчев
10.  Стефан Железов Железов
11.  Стоил Василев Стойчев