Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 09.01.2024

 

 

https://www.livechatalternative.com/