Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4
Проекто правилници Проекто наредби

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2021

В секциите в ляво можете да откриете проекти за правилници и наредби на Общински съвет - Силистра в мандат 2019-2023 г.

https://www.livechatalternative.com/