Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN7
Програми Правилници Наредби Върнати решения

Нормативни актове на ОбС

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2021

В секциите в ляво можете да откриете програмите и правилниците, приети на заседания на Общински съвет - Силистра в мандат 2019-2023 г.

https://www.livechatalternative.com/