Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Информацията в момента се актуализира!

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 12.01.2024

 

   Айдемир

  Денчо Георгиев
  Кмет на село Айдемир

  Контакти:
  E-mail: aidemir@silistra.bg
  Телефон: 0879/ 524 185

 

 

Полковник Ламбриново

 

Кметски наместник на село Полковник Ламбриново

Контакти:
 E-mail: p.lambrinovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 277

 

 

Кмет на Калипетрово

 

Калипетрово

Никола Узунов
Кмет на село Калипетрово

Контакти:
 E-mail: kalipetrovo@silistra.bg
 Телефон: 0885/ 513 036

 

 

  

  Казимир

  Георги Георгиев
  Кметски наместник на село Казимир

   Контакти:
   E-mail: kazimir@silistra.bg
   Телефон: 0888/ 696 276

 

 

Кмет на Бабук

 

Бабук

Костадин Иванов
Кмет на село Бабук

Контакти:
 E-mail: babuk@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 082

 


  Майор Ценович

  Катя Кръстева

  Кметски наместник на село Майор Ценович

  Контакти:
  E-mail: cenovich@silistra.bg
  Телефон: 0885/ 646 413

 

 

  Брадвари

  Алефтер Алефтер

  Кмет на село Брадвари

  Контакти:
   E-mail: bradvari@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 283

 

  Срацимир

   Радослав Стоянов 

  Кмет на село Срацимир

 Контакти:
 E-mail: sracimir@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 269

 

  Професор Иширково

  Венцислав Маринов
  Кмет на село Професор Иширково

  Контакти:
  E-mail: ishirkovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 280

 

 

Сърпово


Кметски наместник на село Сърпово

Контакти:
 E-mail: sarpovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 274

 

 

 

Йорданово

Ведат Сали


Кмет на село Йорданово

Контакти:
 E-mail: yordanovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 284

 

Богорово

Радослав Ташков


Кметски наместник на село Богорово

Контакти:
 E-mail: bogorovo@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 270

 

 

 

  Сребърна

  Георги Иванов
  Кмет на село Сребърна

   Контакти:
  E-mail: srebarna@silistra.bg
  Телефон: 0888/ 696 281

 

 

 

Българка

 

Мария Ангелова
Кметски наместник на село Българка

Контакти:
 E-mail: bulgarka@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 273

 

 

  Ветрен

  Иванка Славова

  Кмет на село Ветрен

  Контакти:
  E-mail: vetren@silistra.bg
 Телефон: 0888/ 696 268

 

    Поп Кралево

   Живко Стоянов

   Кметски наместник на село Поп Кралево

    Контакти:
   E-mail: popkralevo@silistra.bg
   Телефон: 0878/ 983 606

 

 

 

  Смилец

   Мария Димитрова


  Кмет на село Смилец

   Контакти:
   E-mail: smilec@silistra.bg
   Телефон: 0885/ 646 320

 

 

Главан

Веселина Великова
Кметски наместник на село Главан

Контакти:
 E-mail: glavan@silistra.bg
 Телефон: 0887/ 812 455

https://www.livechatalternative.com/