Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2022

Устни запитвания и писмени заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация се подават в свободен текст или по образец в


Деловодството на Община Силистра,
или на телефони: 086/ 816 202
Факс: 086-823 343
Адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, ет. 1, Общински център за информация и услуги
Е-mail: zdoi@silistra.bg

Работно време:
Всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Място за преглед и/или четене на предоставената информация -
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, Общински център за информация и услуги

https://www.livechatalternative.com/